Wat is een Orthoptist?

Ortho betekent recht en optie betekent kijken. Orthoptie betekent dus letterlijk recht kijken.

De orthoptist onderzoekt en behandelt alles wat te maken heeft met recht kijken. Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand kunnen beide ogen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. U kunt terecht bij een orthoptist als u problemen heeft met de samenwerking van de ogen, met de oogstand of als u andere klachten heeft.

De kans is groot dat u nog nooit van het beroep orthoptist gehoord heeft.

Het beroep is redelijk onbekend, maar bestaat al meer dan 50 jaar. Een orthoptist is een zelfstandige paramedicus, die gespecialiseerd is in een specifiek gebied van de oogheelkunde.

De titel orthoptist is een wettelijk beschermde titel in de ’Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg’ (wet BIG). De wet BIG is in 1997 in werking getreden. De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de orthoptist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.

De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Waar werkt een orthoptist?

Orthoptie is gespecialiseerde, paramedische (gezondheids)zorg, die wordt geboden in de vrije vestiging en binnen ziekenhuizen.

Wanneer komt u bij een orthoptist?

U komt bij de orthoptist als u last heeft van:

U kunt ook terecht voor extra controle bij:

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter