Als u dubbel ziet, ziet u geen enkel beeld maar alles twee keer.

Er zijn 2 soorten dubbelzien, dubbelzien met 2 ogen (als u 1 oog dicht doet verdwijnt het dubbele beeld) en dubbelzien met 1 oog.

Als u dubbelziet met 2 ogen kunt u terecht bij de orthoptist.

Het is mogelijk dat u 2 beelden naast elkaar ziet, boven elkaar of schuin boven elkaar. Als u dubbelziet met 1 oog zal de orthoptist u doorverwijzen.

Dubbelzien kan verschillende oorzaken hebben en het kan op verschillende leeftijden voorkomen.

De meeste volwassenen krijgen klachten als een oog scheel ziet (zie scheelzien).

Het onzeker worden in de bewegingen, misgrijpen, slecht afstand inschatten of “onhandig” worden, kan ook duiden op scheelzien.

De hersenen kunnen het beeld van het wegdraaiende oog niet meer uitschakelen, er komen dan twee verschillende beelden tegelijkertijd binnen.

Dubbelzien kan in één of meer richtingen of op verschillende afstanden voorkomen en bij het dichtknijpen van een oog verdwijnt het dubbele beeld.

Oorzaken

Dubbelzien kan veel oorzaken hebben. De orthoptist onderzoekt waardoor u dubbel bent gaan zien en verwijst u zo nodig door naar een andere specialist voor verder onderzoek naar de oorzaak van uw dubbelzien. 

Een onderzoek naar de oogstand, de samenwerking van de ogen en de oogbewegingen levert veel informatie op.

De volgende oorzaken kunnen dubbelzien opleveren;

 • Scheelzien:De hersenen kunnen het beeld van het wegdraaiende oog niet meer uitschakelen, er komen dan twee verschillende beelden tegelijkertijd binnen.
 • Verminderde samenwerking van de ogen: De ogen kunnen door ouderdom of door een ziekte niet goed meer samenwerken waardoor dubbelzien optreedt.
 • Neurologische afwijkingen: De orthoptist zal bij verdenking van een neurologische afwijking doorsturen naar een neuroloog.
 • Letsel:Door een ongeluk of een klap tegen het hoofd kan er letsel ontstaan. Door een bloeding, een kneuzing of een breuk kan letsel ontstaan wat dubbelzien in één of meerdere richtingen oplevert.
 • Een onderliggende systemische aandoening: zoals suikerziekte, problemen met de werking van de schildklier of een hoge bloeddruk
 • Onbekende oorzaak: Soms is de oorzaak van het dubbelzien niet te achterhalen.

Behandeling

De behandeling van dubbelzien kan langdurig zijn. Regelmatige controles zijn nodig om de voortgang en de resultaten te kunnen vaststellen.

De orthoptist vertelt u wanneer u voor controle moet komen.

Het is belangrijk om eerst de oorzaak van het dubbelzien te onderzoeken voor de behandeling gestart kan worden.

De behandeling van dubbelzien is voornamelijk gericht op het verminderen van uw klachten.

Behandeling van dubbelzien kan door;

 • Afplakken:Door het afplakken van een oog verdwijnt het dubbele beeld. Bij volwassenen met een bril kan er soms een speciale folie op de bril geplakt worden.
 • Oefeningen:De oefeningen zijn er op gericht de spieren te versterken. De ogen kunnen langer en beter op een punt gefixeerd blijven waardoor de klachten afnemen.
 • Het aanleren van een bepaalde hoofdstand: Wanneer u in één bepaalde richting last heeft van dubbelzien is het mogelijk om door middel van een bepaalde stand van het hoofd die richting te vermijden.
 • Bril:Een bril kan helpen om een scherp en enkel beeld te krijgen.
 •  Prisma`s:Soms is een speciale prismabril nodig om een enkel en scherp beeld te krijgen. Het nadeel van prisma`s kan zijn, dat de ogen gewend raken aan de bril en daardoor minder goed geprikkeld worden. Hierdoor zijn soms steeds sterkere prisma`s nodig of is er zelfs een oogspieroperatie nodig.
 • Oogspieroperatie:Het kan voorkomen dat u met bovenstaande behandelingen niet of niet voldoende van uw klachten kunt afkomen. De orthoptist zal u adviseren of een oogspieroperatie mogelijk is.
 • Afwachten;Soms wordt er geen behandeling gestart en wordt er gewacht op spontaan herstel. Als de klachten niet erg hinderlijk zijn kan deze optie overwogen worden.

De orthoptist zal u adviseren welke behandeling voor u of uw kind het meest geschikt is.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes door een e-mail te sturen naar info@deknipoogjes.nl of te bellen met het volgende telefoonnummer 078 – 785 11 10.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter