Kinderen met dyslexie hebben vaak ernstige leesproblemen.
Oogproblemen kunnen de leesproblemen veroorzaken of versterken. Daarom is het belangrijk dat kinderen met h2lexie onderzocht worden door de orthoptist om te kijken of het leesprobleem van de ogen afkomstig is. Oogproblemen kunnen door de orthoptist onderzocht en behandeld worden, h2lexie niet. 

Oorzaken
Leesproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. De volgende oogheelkundige oorzaken kunnen leesproblemen veroorzaken;

  • Een verborgen vorm van scheelzien: De ogen moeten veel moeite doen om samen te blijven werken. Dit kost soms zoveel inspanning dat de ogen het beeld niet meer enkel kunnen houden. Er is dan sprake van dubbelzien.
  • Convergentie problemen: Als u op korte afstand kijkt, moeten de ogen naar de neus draaien. Deze beweging noemen we convergentie. Het is belangrijk voor het lezen, schrijven, computeren, enz. Als de ogen niet of niet voldoende naar de neus kunnen draaien, spreken we van een convergentie-insufficiëntie. Hierdoor kunnen leesklachten ontstaan.

Klachten
Leesproblemen kunnen een of meerdere van onderstaande klachten geven;

  • Hoofdpijn:  De hoofdpijn ontstaat in de loop van de dag na inspanning op korte afstand (lezen, computeren). Leesproblemen geven hoofdpijn op het voorhoofd net boven of tussen de ogen. Hoofdpijnklachten in de nek of op de achterzijde van het hoofd of hoofdpijnklachten die `s morgens al aanwezig zijn, hebben geen oogheelkundige oorzaak.
  • Wazig zien:  Het wazig zien wordt veroorzaakt doordat de ogen geen scherp beeld krijgen.
  • Dubbelzien: Bij het niet of niet voldoende naar binnen draaien van de ogen kan het beeld dichtbij dubbel worden. Het is lastig om de juiste regels van een stuk tekst te kunnen volgen, de letters lopen door elkaar. Met een oog dichtgeknepen gaat het dubbele beeld weg.

Behandeling
Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij leesproblemen door een afwijking aan de ogen. De orthoptist zal u vertellen welke behandeling voor u het beste is.
De volgende behandelingen zijn mogelijk;

  • Oefeningen: De oefeningen zijn er op gericht de spieren te versterken. De ogen kunnen langer en beter op het punt dichtbij gefixeerd blijven waardoor de klachten afnemen. Door de oefeningen kunnen de klachten in het begin toenemen, dit is een soort spierpijn en kan geen kwaad. Het is dan belangrijk om de oefeningen te blijven doen. Een aantal keer per dag korte periodes oefenen is beter dan een keer per dag een lange periode oefenen. Volgt u de adviezen van de orthoptist op.
  • Bril: Een bril kan helpen om een scherp beeld te krijgen. De orthoptist zal u vertellen wanneer en hoe u de bril moet gebruiken.
  • Prismabril: Soms is een speciale prismabril nodig om een enkel en scherp beeld te krijgen. Het nadeel van prisma`s kan zijn, dat de ogen gewend raken aan de bril en daardoor minder goed geprikkeld worden om naar de neus te draaien. Hierdoor zijn soms steeds sterkere prisma`s nodig of is er zelfs een oogspieroperatie nodig.
  • Oogspieroperatie: Het kan voorkomen dat een verborgen vorm van scheelzien zorgt voor leesproblemen. Als bovenstaande behandelingen niet helpen kan het in sommige gevallen nodig zijn een oogspieroperatie uit te voeren. Die oogspieroperatie zal worden uitgevoerd door een oogarts.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes door een e-mail te sturen naar info@deknipoogjes.nl of te bellen met 078-7851110.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter