Onze orthoptische consulten worden nu door alle Nederlandse zorgverzekeraars vergoed!
Onder de 18 jaar of wanneer het eigen risico reeds is verbruikt wordt het gehele bedrag vergoed, anders worden de kosten verrekend met het (overgebleven deel van het) eigen risico.
Wij dienen de factuur voor u in bij de zorgverzekering.

Mocht u gebruik willen maken van deze regeling dan geldt een identificatieplicht (van de te behandelen persoon).

Kunt u op de afspraak geen identiteitsbewijs laten zien of bent u niet bij een Nederlandse zorgverzekering verzekerd?
Dan gelden de passanten tarieven en dient u het consult na afloop per digitaal betaalverzoek/qr code te voldoen.
Dan ontvangt u de factuur aan het einde van de dag. Wij kunnen de declaratie bij de zorgverzekering niet meer voor u verzorgen, ook niet achteraf.

Verhindering
Wij doen ons uiterste best om u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak?
Bij verhindering verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden. Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening worden gebracht.
Deze kosten zullen niet door uw zorgverzekering worden vergoed.

Tarieven
Eerste orthoptisch consult € 55.00
Lang vervolg consult met druppels € 55.00
Kort controle consult zonder druppels € 40.00
Niet tijdig afmelden/ niet verschijnen op afspraak € 25.00
Overleg/instructie aan behandelaar/leerkracht € 25.00
Verslag schadeverzekeraar € 50.00
Eenvoudige, korte rapporten € 25.00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten Vanaf €50.00

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter