U kunt altijd de declaratie insturen bij uw zorgverzekeraar om te kijken of u recht heeft op vergoeding.
Wij raden altijd aan om in te sturen, zeker omdat dit vaak digitaal kan en “slechts wat inspanning kost”. Wij bepalen echter niet wat u terug krijgt.
Hoeveel en onder welke voorwaarden u recht heeft op vergoeding is aan uw zorgverzekering.
Raadpleeg vooraf uw zorgverzekering om verrassingen te voorkomen.

Tarieven

Eerste orthoptisch consult€ 55.00
Lang orthoptisch consult€ 55.00
Kort controle consult€ 30.00
Telefonisch consult€ 10.00
Niet tijdig afmelden/ niet verschijnen op afspraak€ 25.00
Screening DTOrthoptie€ 10.00
Intake en onderzoek na screening€ 55.00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 55.00
Overleg/instructie aan behandelaar/leerkracht€ 25.00
Verslag schadeverzekeraar€ 50.00
Eenvoudige, korte rapporten€ 25.00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapportenVanaf €50.00

Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, er zijn een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen.

Tevens zijn er aanvullende voorwaarden waardoor orthoptie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien of uw zorgverzekeraar orthoptische zorg vergoedt of informeer hiernaar bij uw verzekeraar om verrassingen te voorkomen.

De facturatie

U ontvangt automatisch de digitale factuur op de dag van de behandeling.
Wij verzoeken u het openstaande bedrag direct per pin te voldoen. Wij accepteren geen contante betalingen.

Alle kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekering kunt u bij uw belastingaangifte opgeven als medische kosten.

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling binnen 14 dagen.

De kosten van behandeling van minderjarige of ontoerekeningsvatbare personen worden in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers.

Voor extramuraal werkende orthoptisten stelt de Nederlandse Zorgautoriteit geen maximum tarieven vast. Vrije prijzen geven ons prikkels om te blijven investeren in de kwaliteit van zorg. Onze prijzen zijn gebaseerd op een hoge kwaliteit zorg door Bachelor gekwalificeerde orthoptisten.

Verhindering

Wij doen ons uiterste best om u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak?

Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij in de in de mogelijkheid worden gesteld deze plaats op te vullen.
Belt u korter dan 24 uur voor de afspraak af of bent u zonder opgaaf van reden op de afgesproken tijd niet aanwezig, dan kan het wegblijftarief in rekening worden gebracht.

Deze kosten zijn voor uw rekening en zullen niet door uw zorgverzekering worden vergoed.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter