Veel mensen hebben hoofdpijnklachten.

Niet alle hoofdpijnklachten hebben een oogheelkundige oorzaak.
Bij hoofdpijn door een afwijking van de ogen ontstaan de klachten vaak in de loop van de dag na inspanning op korte afstand (lezen, computeren).

De hoofdpijn zit op het voorhoofd net boven of tussen de ogen of aan de zijkant van het hoofd.

Hoofdpijnklachten in de nek of op de achterzijde van het hoofd of hoofdpijnklachten die `s morgens al aanwezig zijn, zijn meestal niet afkomstig van de ogen.

Oorzaken

Er zijn verschillende oogafwijkingen die hoofdpijnklachten kunnen veroorzaken;

  • Een brilafwijking: De ogen moeten zich teveel inspannen om scherp te zien. Het kan zijn dat de bestaande bril niet meer de juiste sterkte heeft waardoor hoofdpijn ontstaat. Door een juiste correctie te dragen kunnen de hoofdpijnklachten verdwijnen.
  • Convergentie problemen: Als u op korte afstand kijkt, moeten de ogen naar de neus draaien. Deze beweging noemen we convergentie. Het is belangrijk voor het lezen, schrijven, computeren, enz.

Als de ogen niet of niet voldoende naar de neus kunnen draaien, spreken we van een convergentie-insufficiëntie. Hierdoor kunnen hoofdpijnklachten ontstaan.

  • Een verborgen vorm van scheelzien: De ogen moeten veel moeite doen om samen te blijven werken. Dit kost soms zoveel inspanning dat de ogen het beeld niet meer enkel kunnen houden. U gaat dan dubbelzien.

 Behandeling

De orthoptist heeft onderzocht of de hoofdpijn van de ogen afkomstig is.
Als de hoofdpijnklachten veroorzaakt worden door een afwijking van de ogen zijn er verschillende behandelingen mogelijk;

  • Oefeningen: De oefeningen zijn er op gericht de spieren te versterken. De ogen kunnen langer en beter op het punt dichtbij gefixeerd blijven waardoor de klachten afnemen. Door de oefeningen kunnen de klachten in het begin toenemen, dit is een soort spierpijn en kan geen kwaad. Het is dan belangrijk om de oefeningen te blijven doen. Een aantal keer per dag korte periodes oefenen is beter dan een keer per dag een lange periode oefenen.
  • Bril: Een bril kan helpen om een scherp beeld te krijgen.
  • Prismabril: Soms is een speciale prismabril nodig om een enkel en scherp beeld te krijgen. Het nadeel van prisma`s kan zijn, dat de ogen gewend raken aan de bril en daardoor minder goed geprikkeld worden om naar de neus te draaien. Hierdoor zijn soms steeds sterkere prisma`s nodig of is er zelfs een oogspieroperatie nodig.
  • Oogspieroperatie: Het kan voorkomen dat de afwijking zo groot is dat bovenstaande behandelingen niet of niet voldoende helpen. De orthoptist zal u adviseren of een oogspieroperatie nodig is.

De orthoptist zal u adviseren welke behandeling voor u of uw kind het meest geschikt is.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes door een e-mail te sturen naar info@deknipoogjes.nl of te bellen met het volgende telefoonnummer 078 – 785 11 10.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter