Een bezoek aan de orthoptist duurt gemiddeld bij een eerste bezoek aan de orthoptist 60 minuten. Het orthoptisch onderzoek bij een volwassene verloopt over het algemeen anders dan het onderzoek bij een kind.
Ook bij verstandelijk en/of lichamelijk beperkte personen doet de orthoptist onderzoek. Hoe dit onderzoek verloopt, is afhankelijk van de klachten en de mogelijkheden van de patiënt.

De orthoptist stelt u tijdens het eerste contact vragen die van belang zijn voor het orthoptisch onderzoek, zoals klachten, algemene gezondheid, medicijngebruik, geboorte en erfelijkheid. 

Orthoptisch onderzoek bij kinderen

De orthoptist doet meerdere onderzoeken om de oogstand, de samenwerking van de ogen en de werking van de oogspieren te onderzoeken. Bijna altijd wordt de gezichtsscherpte getest. Hiervoor gebruikt de orthoptist plaatjes, figuren, cijfers of letters op verschillende afstanden.

Oogdruppels

Meestal worden er oogdruppels gebruikt om de pupil te verwijden en daarna de sterkte van de ogen te meten. Meteen na het indruppelen geven de druppels een licht prikkelend gevoel (duurt ongeveer 30 seconden). Het druppelen doet geen pijn. Deze druppels verwijden de pupillen waardoor de orthoptist de sterkte van de ogen kan meten.
Hierna wordt het zicht, vooral dichtbij, steeds waziger en zal fel licht gevoelig zijn aan de ogen. Het kan dan prettig zijn om een zonnebril of pet met klep te dragen.
De druppels moeten 30 minuten inwerken, daarna meet de orthoptist de sterkte van de ogen.
De druppels zijn na een dag volledig uitgewerkt. Vanwege het wazige zicht is het beter geen auto meer te rijden na het onderzoek. Voor kinderen kan zelf fietsen lastig zijn.

De druppeltest wordt bij kinderen jaarlijks herhaald. 

Het orthoptisch onderzoek bij volwassenen

De orthoptist doet onderzoek naar de samenwerking van de ogen en kijkt naar de oogbewegingen. Hiermee is te zien of de oogspieren voldoende functioneren. Door dit onderzoek later tijdens een controle te herhalen is te zien of uw oogspieren beter of slechter zijn gaan werken. Het onderzoek duurt gemiddeld een half uur.

Vaak zijn bij een volwassene het gezichtsvermogen en de brekingsafwijking al bekend (door eerder onderzoek bij oogarts of optometrist). Soms is het echter toch noodzakelijk om een meting met oogdruppels te doen, om de sterkte volledig objectief te kunnen meten. Houdt u er daarom rekening mee dat u mogelijk na het onderzoek enkele uren wazig ziet en dus niet mag autorijden.

Diagnose, prognose en therapie

Direct na het onderzoek zal de orthoptist de bevindingen en de prognose met u (en uw kind) bespreken en een passend behandelplan opstellen.

De behandeling kan bestaan uit:

De totale behandeling kan enkele maanden tot vele jaren duren.

Als de oorzaak van de afwijking (tevens) op het gebied van een ander specialisme ligt, zal de orthoptist u hierover adviseren of u doorverwijzen.

Controle

Als u een behandeling krijgt geadviseerd, wordt u regelmatig terugverwacht voor controle. Tijdens de controle worden de belangrijkste testen herhaald. De orthoptist kijkt dan of de behandeling aanslaat en of die bijgesteld moet worden. Hoe jonger het kind en/of hoe ernstiger de afwijking, hoe vaker een controle nodig is. De orthoptist vertelt u wanneer u terug moet komen.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter