Men spreekt van een lui oog als de gezichtsscherpte van het oog met de juiste brilsterkte niet goed is.

Een lui oog kan alleen ontstaan en behandeld worden in de jeugd, tot ongeveer 8 jaar.

Het zien is dan nog in ontwikkeling, het oog kan nog leren goed te kijken.

Hoe eerder een lui oog ontdekt wordt, des te beter het oog kan worden behandeld.

Oorzaken

Een oog kan lui worden door een of meer van de volgende afwijkingen;

  • scheelzien: Het oog wat wegdraait kijkt minder goed mee en wordt door de hersenen onderdrukt. Hierdoor gaat het zicht achteruit, het oog wordt lui.
  • Een brilafwijking: Een of beide ogen hebben een afwijkende vorm. Door de afwijkende vorm komt het beeld niet goed terecht aan de achterkant van het oog, het beeld is niet scherp. Met de bril is het zicht van een of beide ogen minder goed. De hersenen hebben niet goed leren kijken in de periode zonder bril, een of beide ogen worden lui.
  • Een organische afwijking zoals aangeboren staar of een hangend bovenooglid: De organische afwijking zorgt ervoor dat de hersenen geen goed beeld ontvangen, het oog met de afwijking wordt lui.

Behandeling

Bij het vroegtijdig ontdekken van een lui oog kan de ontwikkelingsachterstand van het oog worden ingehaald.

Het is belangrijk om de oorzaak van het luie oog te onderzoeken om een goede behandeling te kunnen starten. Bij een brilafwijking of een organische afwijking wordt dit eerst behandeld. Hierna kan het luie oog worden behandeld.

Afhankelijk van de oorzaak zijn de volgende behandelingen mogelijk;

  • Afplakken: De ontwikkelingsachterstand van het luie oog kan worden ingehaald door het goede oog af te plakken. Het luie oog wordt extra gestimuleerd om beter te leren kijken. Deze behandeling wordt het meeste gedaan. De pleister wordt op het oog gedragen onder de bril, spieken kan hierdoor worden voorkomen. Bij allergische reactie op de pleister kan soms een speciale folie voor op de bril worden gebruikt, de kans op spieken is dan erg groot.

Bij het behandelen op jonge leeftijd heeft het luie oog de grootste kans om alle achterstand in te halen. Hoeveel en hoe lang er geplakt moet worden is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de mate van achterstand van het luie oog. De orthoptist vertelt u hoeveel uur per dag en welk oog u moet afplakken.
Het afplakken heeft geen invloed op de brilafwijking en het verbetert de oogstand meestal ook niet.

  • Druppelen: Deze behandeling wordt minder vaak toegepast. Het heeft minder effect dan het afplakken. Niet alle luie ogen zijn te behandelen met druppels.

De druppel zorgt voor een grote pupil aan het goede oog. Het goede oog gaat waziger zien, waardoor het luie oog extra geprikkeld wordt om te kijken.
De druppels kunnen geen lange periode achter elkaar gebruikt worden en geven soms vervelende bijwerkingen.
De orthoptist vertelt of de behandeling met druppels geschikt is en hoe de druppels gebruikt moeten worden.

De orthoptist zal u adviseren welke behandeling voor uw kind het meest geschikt is.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes door een e-mail te sturen naar info@deknipoogjes.nl of te bellen met het volgende telefoonnummer 078 – 785 11 10.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter