Voortaan zonder verwijzing naar de orthoptist

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot orthoptie met ingang van 1 augustus 2011 makkelijker te maken. Dat betekent dat u zonder verwijsbrief van een arts of specialist naar de orthoptist kunt gaan. Dit heet Directe Toegankelijkheid Orthoptie.
DTOrthoptie heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist terecht. Zodat u ‘direct’ met de gegeven adviezen en behandeling aan de slag kan.
Wilt u toch liever eerst met uw huisarts overleggen, dan kan dat. U kunt uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

Wanneer u zonder verwijsbrief bij de orthoptist komt, vindt er een DTOrthoptie-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of uw klacht wel een orthoptisch probleem is en of uw klacht misschien samenhangt met andere klachten of ziektebeelden. Van deze bevindingen is afhankelijk of een behandeling zonder verwijzing gestart kan worden.

Er zijn vier mogelijkheden:

  • Uw klacht is ongeschikt voor een orthoptische behandeling. De orthoptist zal u adviseren over een passende oplossing
  • Uw klacht is geschikt voor een orthoptische behandeling. De orthoptist maakt een afspraak voor een behandeling. Dit kan bij de screenende orthoptist zijn, maar ook bij een collega.
  • Uw klacht is geschikt voor een orthoptische behandeling, maar de orthoptist heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaalt of de orthoptist gelijk of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling.
  • Uw klacht is ongeschikt voor een orthoptische behandeling en de orthoptist heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij/zij zal u verwijzen naar uw huisarts.

De huisarts ontvangt de uitslag van de DTOrthoptie-screening, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt.

Welke vragen kunt u verwachten?

Tijdens de DTOrthoptie-screening zal de orthoptist u vragen stellen over uw klacht, maar ook vragen met betrekking tot uw algemene gezondheid. Welke vragen gesteld worden is afhankelijk van uw klacht. Het doel van deze DTOrthoptie-screening is om vast te stellen of er redenen zijn om, vóór de orthoptische behandeling, eerst uw huisarts te raadplegen.

Wanneer wordt u geadviseerd eerst naar de huisarts te gaan?

Wanneer een ziektebeeld of een aandoening zich niet voordoet zoals wij dat kennen, of wanneer het verloop niet gaat zoals we dat meestal zien, dan wordt u verwezen naar de huisarts. Wanneer er bij de screening, bij het onderzoek of tijdens de behandeling sprake is van zogenaamde rode vlaggen, dan adviseren wij u naar de huisarts te gaan. Wij stellen daarbij geen diagnose, maar constateren dan slechts dat er mogelijk iets niet in orde is, dat de juiste diagnose niet door een orthoptist gesteld kan worden, of dat het probleem mogelijk samenhangt met andere problemen. Wanneer u zelf twijfels heeft wordt ook geadviseerd om naar de huisarts te gaan.

Wat is een rode vlag?

Bij een probleem, een klacht of de omstandigheden waarin een klacht ontstaan is, kunnen er signalen zijn van onderliggende oorzaken, die een paramedicus niet goed kan onderkennen. Zo’n signaal wordt een rode vlag genoemd. De DTOrthoptie-screening is er op gericht om mogelijke ‘rode vlaggen’ op te sporen. Wanneer een orthoptist een ‘rode vlag’ ontdekt, wordt de cliënt geadviseerd naar de huisarts te gaan. Deze is in staat na te gaan of nader onderzoek noodzakelijk is.

Een voorbeeld van een ‘rode vlag’ is een cliënt met hoofdpijn die `s morgens aanwezig is en niet erger wordt in de loop van de dag

Is de orthoptist opgeleid voor DTOrthoptie?

Alle bij Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes werkzame orthoptisten hebben hiervoor een scholing gevolgd. Zij zijn erin getraind en opgeleid om de DTOrthoptie-screening uit te voeren en vast te stellen of een orthoptische behandeling nodig is en of deze zonder meer opgestart kan worden. De Directe Toegankelijkheid Orthoptie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van orthoptisten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van orthoptie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing op actuele ontwikkelingen gestimuleerd. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vak overleg voldoet, kan worden opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
Alle orthoptisten bij Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wie betaalt de DTOrthoptie-screening?

Of de DTOrthoptie-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.

Wordt de huisarts geïnformeerd?

De huisarts ontvangt de uitslag van de DTOrthoptie-screening, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt.

Wat doet een orthoptist na de DTOrthoptie-screening of wanneer u een verwijsbrief krijgt van een arts?

Tijdens de eerste afspraak na de DTOrthoptie-screening wordt met u besproken wat de (mogelijke) invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De orthoptist doet vervolgens een uitgebreid onderzoek en bespreekt de resultaten daarvan met u en uw kind.
Direct na het onderzoek zal de orthoptist de bevindingen en de prognose met u (en uw kind) bespreken en een passend behandelplan opstellen.

 

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter