Disclaimer voor https://www.deknipoogjes.nl

Welkom bij Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes (Kamer van Koophandel: 24453332). Via deze website, https://www.deknipoogjes.nl (“de Website”), bieden wij u toegang tot informatie en nodigen wij u uit om deze informatie te verkennen. Het is belangrijk op te merken dat Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes te allen tijde het recht behoudt om de inhoud van de Website aan te passen of bepaalde delen ervan te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Beperkte aansprakelijkheid

Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes zet zich in om de inhoud van de Website regelmatig bij te werken en aan te vullen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de informatie onvolledig en/of onjuist is, ondanks onze zorg en aandacht. De materialen die op de Website worden aangeboden, worden geleverd zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. In het bijzonder geldt dat alle vermelde prijzen onderhevig zijn aan mogelijke type- en programmeerfouten, waarvoor Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes geen aansprakelijkheid aanvaardt. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites of diensten van derden waarnaar op de Website wordt verwezen via hyperlinks.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de materialen op deze website zijn eigendom van Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes. Het kopiëren, verspreiden en ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, behalve in gevallen waarin dwingend recht (zoals het citaatrecht) anders bepaalt, of tenzij bij specifieke materialen op de Website anders wordt vermeld.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter