Elk oog heeft zes uitwendige spieren, die ervoor zorgen dat het oog alle kanten op kan bewegen. Iedere oogspier heeft zijn eigen functie.
De oogspieren worden aangestuurd vanuit de hersenen, door drie verschillende
hersenzenuwen, te weten:

 • de derde hersenzenuw, nervus oculomotorius genaamd, aangeduid als N. III
 • de vierde hersenzenuw, nervus trochlearis genaamd, aangeduid als N. IV
 • dezesde hersenzenuw, nervus abducens genaamd, aangeduid als N. VI.

Wanneer een van deze hersenzenuwen minder of geen informatie doorgeeft, heeft dit gevolgen voor de beweeglijkheid van het oog en voor de oogstand.

Werking

De vierde hersenzenuw zorgt voor aansturing van de bovenste schuine
oogspier. Deze spier zorgt vooral voor schuin omlaag draaien en kantelen.

Klachten

Wanneer deze zenuw verlamd is, krijgen de spieren geen of onvoldoende informatie door vanuit de hersenen. Hierdoor werken deze spieren minder goed.
Gevolg hiervan is dat het oog niet alle kanten op kan bewegen.
Een verlamming van de vierde hersenzenuw kan zowel aan één oog als aan beide ogen voorkomen.

Er kan sprake zijn van:

 • Torticollis (dwangstand van het hoofd)
 • afwijkende oogstand
 • dubbelzien

 

Oorzaken

Bij een aangeboren verlamming van de vierde hersenzenuw is een echte oorzaak is vaak niet te vinden.
Bij een verlamming van de vierde hersenzenuw die later is ontstaan kan er wel een oorzaak te vinden zijn.

Mogelijke oorzaken zijn:

 • suikerziekte
 • hoge bloeddruk
 • een hoofdtrauma
 • combinatie van hierboven
 • ontstaat zelden door een tumor in de hersenen
 • niet altijd is de oorzaak bekend/ te achterhalen

De orthoptist zal u doorsturen voor verder onderzoek.

Prognose

Afhankelijk van de oorzaak van de verlamming kan er spontaan herstel optreden. Dit kan een half jaar duren.
Bij een aangeboren verlamming is geen herstel te verwachten.

Behandeling

Behandeling kan bestaan uit:

 • Het aanleren van een bepaalde hoofdstand: Wanneer u in één bepaalde richting last heeft van dubbelzien is het mogelijk om door middel van een bepaalde stand van het hoofd die richting te vermijden.
 • Prisma`s: Soms is een speciale prismabril nodig om een enkel en scherp beeld te krijgen. Het nadeel van prisma`s kan zijn, dat de ogen gewend raken aan de bril en daardoor minder goed geprikkeld worden. Hierdoor zijn soms steeds sterkere prisma`s nodig of is er zelfs een oogspieroperatie nodig.
 • Oogspieroperatie: Het kan voorkomen dat u met bovenstaande behandelingen niet of niet voldoende van uw klachten kunt afkomen. De orthoptist zal u adviseren of een oogspieroperatie mogelijk is.
 • Afwachten: Soms wordt er geen behandeling gestart en wordt er gewacht op spontaan herstel. Als de klachten niet erg hinderlijk zijn kan deze optie overwogen worden.

 

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes door een e-mail te sturen naar info@deknipoogjes.nl of te bellen met het volgende telefoonnummer 078 – 785 11 10.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter