Een patiënt met nystagmus heeft ‘wiebelende’, trillende of ‘dansende’ ogen.
Het onwillekeurige ritmische bewegen van de ogen noemen we nystagmus.

De bewegingen zijn buiten de wil om ontstaan en kunnen ook niet direct door de patiënt worden beïnvloed.
Nystagmus is een betrekkelijk zeldzame afwijking in de besturing van de oogbollen. Het kan zowel aan een oog als aan beide ogen voorkomen.

Er zijn verschillende soorten nystagmus, dat hangt af van de beweging die de ogen maken. In de slaap en onder narcose verdwijnt de nystagmus.
Nystagmus kan zowel een oogheelkundige als een neurologische oorsprong hebben.

Oogheelkundige oorzaak

De exacte oorzaak van nystagmus is niet bekend, maar moet gezocht worden in het oogbesturingssysteem binnen de hersenen.

Nystagmus kan aangeboren zijn of op zeer vroege leeftijd ontstaan door een aangeboren afwijkingen in de bouw of functie van een of beide ogen of door aangeboren hersenletsel. Bijvoorbeeld door aangeboren staar, afwijkingen in de aanleg van het netvlies of van de oogzenuw of albinisme.

Ook bij gezonde ogen kan nystagmus optreden.
Een aparte vorm van nystagmus is de latente nystagmus. Deze treedt alleen op aan een oog, wanneer het andere oog wordt afgedekt.

Verder kan nystagmus op latere leeftijd ontstaan. Dit is meestal het gevolg van andere aandoeningen, zoals een hersenbloeding of ernstig hersenletsel.

Gevolgen

Bij mensen met nystagmus zal de gezichtsscherpte vrijwel nooit maximaal zijn,
omdat zij door het bewegen het beeld moeten “scannen”.

Mensen met aangeboren of vroeg ontstane nystagmus hebben over het algemeen
geen last van een bewegend, wiebelend of trillend beeld, doordat de hersenen zich hebben aangepast.

Als de nystagmus op latere leeftijd ontstaat kunnen de hersenen zich niet aanpassen. Dan heeft men vaak wel last van een bewegend of trillend beeld.

Oorzaak

Bij een nystagmus moet onderzoek gedaan worden naar een mogelijke achterliggende oogaandoening.

Vaak is er geen oorzaak te vinden.
Erfelijkheidsonderzoek en/of neurologisch onderzoek kan helpen om een oorzaak te vinden.

Behandeling

Het volledig laten verdwijnen van de nystagmus lukt zelden.

  • Het aanleren van een bepaalde hoofdstand: Wanneer het bewegen in één bepaalde richting uitdooft kan geleerd worden die blikrichting te gebruiken om scherper te kijken.
  • Oogspieroperatie: soms lukt het met behulp van een operatie de oogspieren zo te verplaatsen dat de ogen bij zien rechtuit de rustigste stand innemen.
  • Medicatie: helaas geven medicatie vaak onvoldoende resultaten.

Prognose

De nystagmus verergert meestal niet en kan juist in de loop van de jaren wat afnemen. De nystagmus verdwijnt zelden volledig.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes door een e-mail te sturen naar info@deknipoogjes.nl of te bellen met het volgende telefoonnummer 078 – 785 11 10.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter