Het Duane-syndroom is een oogbewegingsstoornis die vanaf de geboorte aanwezig is.
De meest waarschijnlijke oorzaak is een aangeboren abnormale aansturing van één of meerdere oogspieren.
Het Duane-syndroom komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Meestal is een oog aangedaan –vaker het linkeroog dan het rechteroog–,
maar het kan ook beide ogen betreffen.
Over het algemeen ondervindt men van het Duane-syndroom weinig of geen hinder.

Gevolgen

Bij het Duane-syndroom kan een of beide ogen minder goed bewegen.

Meestal in horizontale richting, maar soms ook verticaal.
Het oog kan een afwijkende stand hebben. Meestal alleen bij opzij kijken.
Als reactie op de afwijkende oogstand of het vermijden van dubbelzien kan een dwangstand van het hoofd aangenomen worden.
Soms ontstaat een lui oog.

Er zijn verschillende vormen van het Duane-syndroom, die ook weer in verschillende mate kunnen voorkomen.
Bij alle vormen kan een of beide ogen niet goed opzij draaien en verandert de grootte van de ooglidspleten (bij de ene kant op kijken wordt de lidspleet groter en bij naar de andere kant kijken wordt de lidspleet kleiner).

Behandeling

Voor het Duane-syndroom zelf bestaat geen behandeling: het is niet mogelijk om de aansturing van de spieren te veranderen.
Indien er sprake is van een cosmetisch storende oogstand bij rechtuit kijken of een storende dwangstand van het hoofd, kan een oogspieroperatie overwogen worden.

Door het verplaatsen van één of meerdere oogspieren wordt de beweeglijkheid van de ogen iets veranderd, waardoor de oogstand kan verbeteren en de dwangstand van het hoofd kan verminderen.

In vrijwel alle gevallen zal echter ook na een oogspieroperatie het oog niet optimaal bewegen.
Als er een afwijkende oogstand is, bestaat er een grote kans op het ontstaan van een lui oog. Wanneer dit het geval is zal dit luie oog extra gestimuleerd moeten
worden door middel van afplakken van het goede oog.

De orthoptist zal u adviseren welke behandeling voor u of uw kind het meest geschikt is.

Prognose

Het Duane-syndroom is blijvend en de afwijking zal in de loop van de jaren over het algemeen niet verbeteren of verslechteren.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes door een e-mail te sturen naar info@deknipoogjes.nl of te bellen met het volgende telefoonnummer 078 – 785 11 10.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter