Op deze pagina vindt u onze maatregelen en nieuws omtrent COVID-19 (corona)

U kunt onder bepaalde voorwaarden een afspraak krijgen, lees hieronder verder.
Laatste update 13-7-2020.

Hoe nu verder?

In ons vak  is continuïteit, tijdig onderzoek en behandeling erg belangrijk.
Dikwijls geven wij zorg aan (erg jonge) kinderen. En juist op die kinderogen moeten we heel zuinig zijn. Het visuele systeem ontwikkelt zich in de eerste ­levensjaren. Als we de verstoringen niet op tijd herkennen en behandelen, kan het leiden tot blijvende schade op latere leeftijd.
Voor volwassenen is het essentieel om weer goed te kunnen functioneren dat er snel iets aan de klachten gedaan kan worden wanneer de oogstand of de samenwerking tussen de ogen niet goed meer is. Het visuele systeem is volledig ontwikkeld en de hersenen zijn niet meer in staat om afwijkingen gemakkelijk op te vangen.

Omdat een langdurig uitstel van een behandeling mogelijk consequenties voor u zou kunnen hebben, proberen wij iedereen zo snel mogelijk te helpen. Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes laat daarom onder bepaalde voorwaarden de afspraken doorgaan, zolang de regionale ontwikkelingen en de gezondheid van alle betrokkenen dit toelaten.

Voorwaarden voor een afspraak

  • Houd minimaal 1.5 meter afstand buiten de behandelkamer.

  • U heeft de afgelopen 14 dagen of momenteel geen van de volgende symptomen:

     
Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts dan kan de afspraak niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door. Ook wanneer de afmelding binnen 24 uur voor de afspraak is zullen wij geen rekening sturen.

  • Behoort u tot de risicogroepen qua leeftijd, long/hartproblemen, diabetes etc., laat het ons weten dan kunnen wij extra maatregelen nemen.
  • Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan kan de afspraak niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door.
  • Indien u COVID-19 heeft gehad en/of u de afgelopen 2 weken in thuisisolatie heeft gezeten, dan verzoeken wij dit aan ons door te geven. De afspraak kan gemaakt worden als u 24 uur klachtenvrij bent.
  • De praktijk graag pas kort voor de afgesproken tijd betreden om drukte te voorkomen. Als u te vroeg bent wilt u dan buiten de praktijk wachten (bijvoorbeeld in de auto)? Graag ook buiten de praktijk de 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen respecteren.
  • Beperk zoveel mogelijk het aantal “extra” bezoekers die met de patiënt meekomen. In de behandelkamer is plaats voor 1 begeleider.

Bij binnenkomst in de praktijk:

Graag de handen desinfecteren met handalcohol.
Neem plaats in de wachtruimte.
Raak zo min mogelijk aan.

Preventie

Wij hanteren strenge hygiëne regels en doen verschillende aanpassingen om het voor ons allen veilig en gezond te houden.
We proberen de gepaste afstand welke voorgeschreven is door het RIVM zoveel mogelijk na te leven. Echter in ons vakgebied is het nemen van afstand soms lastig. Daarom zullen aanvullende beschermingsmiddelen gedragen worden.
We wassen en desinfecteren extra vaak onze handen en zorgen dat contactpunten worden schoongehouden volgens de geldende richtlijnen.

Afspraak

Afspraken vinden doorgang onder bovenstaande voorwaarden en afspraken zullen waar mogelijk worden verspreid.
Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden gemaakt.
We zijn tijdens kantooruren telefonisch te bereiken op 078-7851110.

Kom voorbereid naar de afspraak en bereid zo nodig uw kind voor;
ivm aanpassingen in de praktijk kan het voor uw kind minder vertrouwd overkomen dan normaal.

De wachtkamer is nagenoeg leeg, het grootste deel van de stoelen in de wachtruimte is weggehaald en anders ingedeeld.
Er is geen speelgoed, leesmateriaal en ook de koffiehoek is weg.
Voor vermaak staat de tv aan, maar neemt u eventueel zelf iets mee van thuis om het wachten aangenaam door te brengen.

Ook de behandelkamers zijn uitgerust met alleen noodzakelijke spullen om het desinfecteren te vergemakkelijken.

Tot slot

Neem bij vragen of twijfel altijd contact op met de praktijk.
Tel: 078-7851110 Mail: info@deknipoogjes.nl

Publieksinformatienummer

De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM. Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351 van de rijksoverheid.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter