Financieel

Lettergrootte:

In het document BR/CU-2045 van de NZa staat geschreven dat overige zorgproducten als ondersteunend product gedeclareerd mogen worden wanneer ze niet in het kader van de DBC-zorgproduct van de oogarts plaatsvinden. De behandelingscodes 039813, eerste orthoptisch onderzoek, en 039814, voortgezet orthoptische behandeling per bezoek vallen hierdoor in onze praktijk onder overige producten.

Voor extramuraal werkende orthoptisten stelt de NZa geen maximum tarieven vast. Dit staat beschreven in het besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG.
In het verleden gold voor de orthoptie een maximumtarief. Aanbieders mochten toen nooit meer in rekening brengen dan dit tarief.

Vrije prijzen geven ons prikkels om te blijven investeren in de kwaliteit van zorg. Onze prijzen zijn gebaseerd op een hoge kwaliteit zorg door Bachelor gekwalificeerde orthoptisten.

Volgens publicatie van het staatsblad van 6 juli 2011, is door wetswijziging de Orthoptie samen met een aantal andere paramedische beroepen vanaf 1 augustus 2011 direct toegankelijk geworden.

 

De facturatie

U ontvangt automatisch de digitale factuur op de dag van de behandeling.
Wij verzoeken u het openstaande bedrag direct per pin te voldoen. Wij accepteren geen contante betalingen.

Enkele zorgverzekeraars vergoeden de consulten (gedeeltelijk) vanuit het aanvullende pakket.

Alle kosten die niet worden vergoed door uw zorgverzekering kunt u bij uw belastingaangifte opgeven als medische kosten.

U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling binnen 14 dagen. 

De kosten van behandeling van minderjarige of ontoerekeningsvatbare personen worden in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers.

 

Verhindering

Wij doen ons uiterste best om u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak?

Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij in de in de mogelijkheid worden gesteld deze plaats op te vullen.
Belt u korter dan 24 uur voor de afspraak af of bent u zonder opgaaf van reden op de afgesproken tijd niet aanwezig, dan kan het wegblijftarief in rekening worden gebracht.

Deze kosten zijn voor uw rekening en zullen niet door uw zorgverzekering worden vergoed.